İso Mühendislik - Logo - Beyaz
Isıtma Sistemleri Tercihlerinde Kazan ve Kombi

Yoğuşma Teknolojisi Nedir?

Yoğuşma teknolojisi nedir? Kombilerde yoğuşma nedir? Kombiler, yoğuşma teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlar mı? Yoğuşmalı kombi kullanmanın çevreye etkisi nedir?

Doğalgaz faturalarının artması ve karakışların daha da yoğun geçmesi, herkeste bu sorulara cevap arama isteği uyandırıyor. İso Mühendislik bu sorulara sizler için cevap veriyor.

Yoğuşma Nedir?

Yoğuşma Teknolojisi, gaz halindeki bir maddenin, çevresine ısı verme becerisini kullanarak sıvı hale dönüşmesi prensibine dayanır. Bu teknolojiyi kullanan kombiler de sisteme entegre edilen bir ısı eşanjörü sayesinde atık gazın, bacadan dışarı çıkmadan önce, içinde kalan su buharının ayrıştırılarak enerjiye dönüşmesi sağlanır.

Yeniden kullanılan bu su buharı sayesinde doğalgaz kullanımında daha fazla verimlilik sağlanırken, atık gazların sebep olduğu çevre kirliliğinin de bir nebze daha önüne geçilmesi sağlanmış olur.


1 metreküp doğalgazın yanması sonucunda ortaya çıkan ve atılan baca gazı içerisinde yaklaşık 1.7 kg su buharı gizli olarak ısı barındırmaktadır. Bu ısıya sahip su buharının bacadan atılarak atık enerji ve çevre kirliliği oluşturması yerine, kalorifer devresi içinde değerlendirilebilir.


Kısaca yoğuşma nedir? Yoğuşma teknolojisi nedir? Sorularına verilebilecek en net cevap doğalgaz kullanımında oluşan atık gazın içinde bulunan su buharının yeniden ısı üretmede kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmasıdır şeklindedir.


Bu konuda verimliliği yüksek olan tam yoğuşmalı kombi kullanmak, evlerde daha fazla enerji sağlanmasına ve yakıt tasarrufu ile doğalgaz faturasında ciddi kara sebep olacaktır. Bu tasarrufla birlikte çevre için de faydalı bir katkı sağlanması özellikle tam yoğuşmalı kombi seçilmesinin önünü açmaktadır.

Kombilerde Yoğuşma Nedir?

Günümüzde tüm dünyada giderek önemli hale gelen konulardan biri de yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kullanımıdır. İnsanlar bu konuda gittikçe daha bilinçli ve duyarlı olmakta ve bu konuda kendilerine düşen sorumlulukları üstlenmektedir.

Tüm dünyada sera gazı salınımının azalması ve çevrenin korunması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu alana giren konulardan biri de yakıt kullanımlarıdır.


Özellikle yoğuşmalı kombiler bu anlamda gittikçe dikkat çekmekte ve kullanımları da sıklaşmaktadır. Kombilerde yoğuşma teknolojisi de bu alanın önünü açmaktadır. Doğalgaz tüketen kombiler, doğalgazın yanması sonucunda oluşan baca gazının içinde bulunan su buharını kullanır.

Nasıl mı? Kombilerin doğalgaz tüketimi sırasında ortaya çıkardığı atık gazın içinde bulunan su buharını, enerji tesisatına göndererek yeniden kullanılmasına ve ısı enerjisi elde edilmesine sebep olarak. Bu sayede yoğuşmasız kombilerde atıl ısı olarak havaya karışan bu su buharı değerlendirilmiş olur.

Bu sayede yoğuşmalı kombiler elde ettiği yüksek verim sayesinde, doğalgaz faturalarında şişmenin önüne geçer. Çevreye salınan sera gazı azalır ve daha verimli çevreye duyarlı bir teknoloji kullanılmış olur.


Neden Yoğuşmalı Kombi Tercih Edilmeli?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir